Танцувална зала | Виртуален Свят

НЧ "Виртуален Свят"

Танцувална зала

Ако сърцето Ви се разтуптява щом чуете музика…

Ако искате да имате ново хоби и да срещнете много усмихнати хора…

Ако искате Вие или Вашето дете да научи различни популярни хора и танци…

 Заповядайте!

Напълно обновената зала за репетиции на Народно Читалище ” Виртуален свят ” вече Ви очаква. 

Откриване на обновената спортна зала за репетиции на Народно Читалище ” Виртуален свят “. 

Коледен концерт на Народно Читалище ” Виртуален свят ” – 17.12.2018

Къде да ни намерите?