Обучение за реакция при критични и извънредни ситуации | Виртуален Свят

На 22.02.2020г., в Народно читалище “Виртуален свят”, се проведе обучение за реакция при критични и извънредни ситуации с лектор г-н Владимир Филков, координатор на СБС Благоевград. Курсът беше разделен на два раздела – “Основен” и “Професионален”.
На курса присъстваха 40 човека, които получиха удостоверение за участие и запознаване с методите за оказване на долекарска помощ, реакция при извънредни ситуации, познания по алпинизъм, осигуряване, техника и екипировка, ползваща се при пожари и наводнения, както и основните методи как да окажем помощ при най-често случващите се инциденти в България.
За нас беше истинско удоволствие да бъдем част от това събитие.

http://spasitelbg.com/news/zavyrshi-teoretichnoto-obuchenie-pri-kritichni-i-i-1258?fbclid=IwAR2J1jbAjmwv8Qv0raU6-U8AwzsJuglT1_0FNV2aB_L92IcJ8_K6Vuc2-r4