За нас | Виртуален Свят

за нас

НЧ "Виртуален Свят"

Чрез разработване, координиране, управление на проекти и програми включени в Европейски грантови схеми, читалището допринася за културното израстване на населението в региона и създаване на нови традиции, приобщаващи ни към голямото европейско семейство.

Целта на читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е чрез използване на новите компютърни и аудио- визуални технологии, навлезли широко в бита на населението на гр. Благоевград да развива и утвърждава духовните ценности и да насочва българските културни традиции към европейска интеграция.

 

Народно читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е юридическо лице с нестопанска дейност,отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Устава и Решението на учредителното събрание.

През 2005 година “Виртуален свят” гр. Благоевград участва в разработването на няколко международни проекта, включени в програмата на Европейския съюз Култура 2000, която насърчава интеркултурния диалог и взаимен обмен между европейски и други култури чрез окуражаване на сътрудничество по предмети от общ интерес и познаването на историята на европейските народи.

Нашия екип

Гергана Костадинова

Секретар

Мариета Попадийна

Преподавател

Елена Зайкова

Координатор

Гергана Грозданова

Преподавател

Кристина Стоянов

Уеб програмист

Николай Иванов

Библиотекар

Цветко Лъжов

Преподавател

Нашите партньори

В нашите възприятия думата партньорство е равносилна на приятелство. Също както приятелите, партньорите застават рамо до рамо и създават заедно нови творения, които в противен случай не биха могли да постигнат по отделно. Именно затова в работата си се стремим да бъдем максимално открити, гъвкави и отворени да надграждаме идеите си взаимно. Радваме се, че станахте част от нас и нашето семейство!

Къде да ни намерите?