Уеб програмиране | Виртуален Свят
Уеб програмиране
Уеб програмирането е термин, обхващащ множество значения, основно свързани с работата извършвана при разработването на уеб сайт за Интернет (WWW) или интернет (частна мрежа). Уеб Уеб програмирането може да варира от разработването на най – простите статични единични страници от обикновен текст до най – сложните уеб – базирани интернет приложения, електронни бизнеси и услуги от типа на социалните мрежи.
По – обширен списък на задачите, които уеб програмирането обикновено обхваща може да включва уеб дизайн, разработване на уеб съдържание, писане на скриптове за клиент/сървър приложения, конфигурации за уеб сървър и мрежова сигурност и разработване на приложения за електронна търговия. Сред професионалистите в областта на уеб програмирането терминът има по – скоро тези аспекти, които са ориентирани към изграждането на сайта, кодиране и писане на маркиращи езици като HTML. За големите организации и бизнес уеб програмистките екипи (тиймове) могат са се състоят от стотици уеб разработчици (програмисти). По – малките организации могат да се нуждаят от един перманентен или контрактов (по проект) уебмастър или вторични изпълнители и позиции като графичен дизайнер и/или специалист – техник по информационни системи (ИТ специалист). Уеб програмирането може да бъде от типа съвместно разработване на приложения с участието на няколко департамента, а не само на един конкретно фокусиран върху тази дейност департамент.