Електротехника и енергийна ефективност | Виртуален Свят
Електротехника и енергийна ефективност
Кръжок – „По електротехника и енергийна ефективност в дома“, където ще се провеждат занятия в областта на електричеството, електродомакинските уреди използвани в домакинството и формите за енергийна ефективност на дома,като ще се използват възможностите на компютъра и интернета.