Аз уча на български език | Виртуален Свят
Аз уча на български език
Кръжок – „Аз уча на български език“ – където ще се провеждат занятия поразлични науки, като математика, физика, химия, биология, човекът и природата, човекът и обществото, роден край, география, история, околен свят на български език, като ще се използват възможностите на компютъра и интернета.