Дарения | Виртуален Свят
Дарения

Банкова сметка:

Интернешънъл Асет Банк АД

IBAN: BG19IABG74581100282101

ВIC: IABGBGSF

НПО “СНЦ Пирин тв”

За дарения с ePay над 300 BGN моля използвайте име: Емил Войнов Радев , email: pirin.tv@abv.bg , код: 9376022866

Описание Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Дарения с кредитни карти чрез пос терминал на телефон: +359 897 8 555 95

За дарения с Пейпал:

Общи условия за извършване на онлайн дарение, през уебсайта на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВИРТУАЛЕН СВЯТ гр. Благоевград – 15.11.2004Г.”

 25 май 2017

 

I. Общи условия

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВИРТУАЛЕН СВЯТ гр. Благоевград – 15.11.2004Г.””, наричана по-долу “Читалището”, с адрес Ул. “Свобода” № 1, 2700 Благоевград, България virtualworld@abv.bg Телефон: +359 897855595 . И лицата, подкрепили Читалището, посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу ДАРИТЕЛИ.

2. Уебсайтът на Читалището, дава възможност на дарителите да направят дарение чрез дебитна или кредитна карта, явно или анонимно.

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари.

4. Дарителят извършва дарението в американски долари (USD).

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Читалището.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. Читалището, приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на сдружението.

II. Защита на данните

1. Читалището е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран от Комисията за защита на личните данни, рег. No 139917

2. Данните Ви няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.