Денс-формация” Crazy” взе участие мероприятие на община Самоков | Виртуален Свят

Денс-формация” Crazy” към читалището взе участие като гост-изпълнител в мероприятие на община Самоков, което се състоя на 18 август на външната сцена в Туристическата градина на град Самоков. Нашите танцьори бяха посрещнати много добре и с бурни аплодисменти като на финала за всички имаше награди.