Участие в II International Çanakkale Troia Folk Dance Festival | Виртуален Свят

Танцовите състави към Народно читалище „Виртуа­лен свят” – гр. Благоевград, с председател Емил Радев и секретар Гергана Коста­динова, взеха участие в II International Çanakkale Troia Folk Dance Festival За 2-ра по­редна година на приятелство, популяризиране и предста­вяне на традиция и култура се провежда този прекрасен фестивал. Град на мира, ис­тория и природа „Çanakkale“. Фестивалът е в цен­търа на „Çanakkale“.
На фести­вала взеха участие 22 групи от България, Румъния, Гърция Не­пал, Иран, Сърбия, Молдова и Украйна. Имаше над 1100 учас­тници от различни възрасти, различни стилове му­зика и танци. Всеки един от тях показ­ваше културата на своята страна, чрез красиви автентични кос­тюми присъщи за страната си. Знамената на всеки един от участниците се вееха с гордо вдигната глава. За 4 дни престой участвахме в два фестивала. Имаше дефиле­та по крайбреж­ната ивица със всички учас­тници. Парадът е невероятно преживяване, публиката ни аплодира снима се с нас, хората много ни се рад­ваха. Организа­торите заедно с участниците обменихме, кол­кото се може пове­че културни прежи­вявания. Основния ни приоритет беше да се забавлява­ме, да танцуваме и чрез танца да пока­жем красотата на пъстри костюми, завладяваща музи­ка кръшни танци, който винаги пред­извикваха вулкан от емоции и бурни аплодисменти у публиката. Разказ­ва секретарят на Народно читалище „Виртуален свят”. Това което направиха чети­рите дни по-красиви и забав­ни беше посещение на град Троя, корабен круиз и вече­рин­ки с много песни и тан­ци над зеле­ната мо­рава, време изпъл­нено със смях и щас­тие.