Книги | Виртуален Свят

Книги

 1. Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Дигитална библиотека към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи“ по проект „Виртуална библиотека – България”.

 2. Българска виртуална библиотека

Виртуална библиотека „Словото“ си е поставила за цел да публикува в интернет всички значими произведения на бъл­гар­ската лите­ратура.

 3. Дигитализирана културна съкровищница “Север+“

Дигитализирана културна съкровищница “Север+“ изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране. Каталог в дигитализиран вид за ползване от широката публика копия на книги, периодика, артефакти, произведения на изкуството, паметници и сгради. Каталогът е изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране. За културно-историческото наследство на регион Велико Търново.

 4. Дигитална библиотека “Пейо Яворов”

Дигитална библиотека “Пейо Яворов” Бургас. Каталози от дигитална библиотека.

 5. Дигитална библиотека “Пенчо Славейков” Варна.

Проектът на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна, е българското участие в Европеана.

 6. Дигитална колекция Варненски периодични издания”

 7. Дигитална библиотека СУ “Св.Климент Охридски”

Дигитална Библиотека СУ ‘Св.Климент Охридски’. Тя е изградена с помощта на свободен софтуер за документни сървъри, изработен в ЦЕРН. Част от ресурсите са с открит достъп, а други могат да се ползват с потребителска регистрация, която може да получите от администраторите. Екипът на SUDigital се надява, че дигиталната библиотека ще бъде от полза за вашето обучение или изследователска дейност и ви пожелава приятна работа.

 8. Дигитално хранилище на Университета в Тексас

 9. Достъп до научни издания в Харвардски университет

 10. Достъп до научни издания в Кембридж

 11. Дигитална библиотека американския конгрес

 12. Дигитална библиотека на американския конгрес

Дигитална библиотека на американския конгрес – Американска памет: библиотечни колекции.

 13. Дигитална библиотека на американския конгрес – Дигитални колекции

Дигитална библиотека на американския конгрес – Американска памет: Дигитални колекции.

 14. Дигитална библиотека американския конгрес – Други дигитални колекции

Дигитална библиотека американския конгрес – Американска памет: Други дигитални колекции.

 15. Виртуална библиотека – Българският портал на знанието.

Виртуална библиотека – Българският портал на знанието.

 16. Дигитална библиотека “Моята библиотека”

В Моята библиотека посетителите имат възможността да се запознаят с творчеството на относително голям брой български и чуждестранни автори.

 17. Безплатни електронни книги

 18. Безплатни електронни книги на български език

Портал за безплатни електронни книги на български език.