Детска библиотека | Виртуален Свят

Детска библиотека

 1. Български приказки – Виртуална библиотека „Словото“

Виртуална библиотека „Словото“ си е поставила за цел да публикува в интернет всички значими произведения на бъл­гар­ската лите­ратура.

2. Ангел Каралийчев – Български народни приказки

3. Български народни приказки

4. Приказки от старите ракли

5. Приказки

6. Приказки за детето

7. Български народни приказки

8. Царството на приказките

9. Синонимен Речник

Синонимен Речник на българския език ви дава лесен достъп до синонимите на над 20 000 български думи. Може да ползвате синонимния речник за да намерите синоними на много от българските думи – изключително полезно, ако сте журналист, преводач, писател или все още ученик/студент.

10. Правописен Речник

Правописен Речник на българския език ви дава лесен достъп до правилното изписване на над 35 000 български думи. Ползвайте правописния речник за да проверите правилното изписване и ударение на думите от българския език.

11. Детска литература

12. Детски приказки

13. Детски романи

14. Тълковен Речник

Тълковен Речник на българския език ви дава лесен достъп до значенията на над 35 000 български думи. Ползвайте тълковния речник за да намерите бързо и лесно какво значи всяка една дума от българския език.