Финансии

Получени субсидии за Народно читалище "Виртуален свят"

Получена сума от общинска субсидия Дата За какво е изразходвана общинската субсидия
1 - - -
2 - - -
3 25,322.00 лв. 28.03.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
4 1,582.00 лв. 12.04.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
5 1,582.00 лв.
1,898.00 лв.
10.05.2019
13.05.2019
За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
6 1,582.00 лв. 06.06.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
7 1,265.00 лв. 11.07.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
8 1,265.00 лв. 09.08.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
9 1,265.00 лв. 04.09.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
10 1,582.00 лв. 10.10.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
11 1,582.00 лв. 14.11.2019 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
12 5,377.00 лв.
44.302.00 лв.
11.12.2019
31.12.2019
За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
Получена сума от общинска субсидия Дата За какво е изразходвана общинската субсидия
1 - - -
2 - - -
3 2,088.00 лв. 06.03.2020 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
4 1,740.00 лв. 06.04.2020 За заплати и осигуровки на работници в читалището и за наем на читалището
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -