Аз уча на български език

Уроци по Аз уча на български език

Кръжок – „Аз уча на български език“ - където ще се провеждат занятия поразлични науки, като математика, физика, химия, биология, човекът и природата, човекът и обществото, роден край, география, история, околен свят на български език, като ще се използват възможностите на компютъра и интернета.

logo

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ВИРТУАЛЕН СВЯТ

Ако имате каквито и да били въпроси не се колебайте да използвате долупосочените адреси за връзка!

Никога не ги карай да те обичат, дете мое. Настоявай да те оставят. И знай, че този, който устои и остане, те обича истински. - Димитър Талев

Ако си тъжен.. - казваше баба... Тогава плачи. Когато сълзите свършат, животът продължава! - Дора Габе

Най-силна е онази любов, която може да проявява слабости. - Елин Пелин