виртуална библиотекa: книги

книги

Между библиотечно заемане. Това е безплатна услуга предлагана от НЧ „Виртуален свят 15.11.2004г.“, която дава възможност на читателите му, да ползват библиотечни фондовете, притежавани и предлагани от други библиотеки в страната и чужбина.

1

Дигитална библиотека към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи“ по проект „Виртуална библиотека – България”.

2

Виртуална библиотека „Словото“ си е поставила за цел да публикува в интернет всички значими произведения на бъл­гар­ската лите­ратура.

3

Дигитализирана културна съкровищница “Север+“ изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране. Каталог в дигитализиран вид за ползване от широката публика копия на книги, периодика, артефакти, произведения на изкуството, паметници и сгради. Каталогът е изграден в рамките на програма BG08 с европейско финансиране. За културно-историческото наследство на регион Велико Търново.

4

Дигитална библиотека "Пейо Яворов" Бургас. Каталози от дигитална библиотека.

5

Проектът на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна, е българското участие в Европеана.

7

Дигитална Библиотека СУ 'Св.Климент Охридски'. Тя е изградена с помощта на свободен софтуер за документни сървъри, изработен в ЦЕРН. Част от ресурсите са с открит достъп, а други могат да се ползват с потребителска регистрация, която може да получите от администраторите. Екипът на SUDigital се надява, че дигиталната библиотека ще бъде от полза за вашето обучение или изследователска дейност и ви пожелава приятна работа.

12

Дигитална библиотека на американския конгрес - Американска памет: библиотечни колекции.

13

Дигитална библиотека на американския конгрес - Американска памет: Дигитални колекции.

14

Дигитална библиотека американския конгрес - Американска памет: Други дигитални колекции.

15

Виртуална библиотека - Българският портал на знанието.

logo

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ВИРТУАЛЕН СВЯТ

Ако имате каквито и да били въпроси не се колебайте да използвате долупосочените адреси за връзка!

Никога не ги карай да те обичат, дете мое. Настоявай да те оставят. И знай, че този, който устои и остане, те обича истински. - Димитър Талев

Ако си тъжен.. - казваше баба... Тогава плачи. Когато сълзите свършат, животът продължава! - Дора Габе

Най-силна е онази любов, която може да проявява слабости. - Елин Пелин