народно читалище

виртуален свят

ЗА НАС

Чрез разработване, координиране, управление на проекти и програми включени в Европейски грантови схеми, читалището допринася за културното израстване на населението в региона и създаване на нови традиции, приобщаващи ни към голямото европейско семейство.

Целта на читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е чрез използване на новите компютърни и аудио- визуални технологии, навлезли широко в бита на населението на гр. Благоевград да развива и утвърждава духовните ценности и да насочва българските културни традиции към европейска интеграция.

Народно читалище “Виртуален свят” гр. Благоевград е юридическо лице с нестопанска дейност,отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Устава и Решението на учредителното събрание.

През 2005 година “Виртуален свят” гр. Благоевград участва в разработването на няколко международни проекта, включени в програмата на Европейския съюз Култура 2000, която насърчава интеркултурния диалог и взаимен обмен между европейски и други култури чрез окуражаване на сътрудничество по предмети от общ интерес и познаването на историята на европейските народи.

част от нашите ДЕЙНОСТИ.

Вярваме, че културата е съществен фактор, който допринася за устойчивия растеж на градовете и за укрепване на гражданското общество.

Хип-хоп танци

народни танци

фитнес фолклор

ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО, АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

пеене

солфеж

рок и джаз пеене

кавал

уеб програмиране

Аз уча на български език

Електротехника и енергийна ефективност

Aз рисувам

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Google Maps

BG Карти

logo

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ВИРТУАЛЕН СВЯТ

Ако имате каквито и да били въпроси не се колебайте да използвате долупосочените адреси за връзка!

Никога не ги карай да те обичат, дете мое. Настоявай да те оставят. И знай, че този, който устои и остане, те обича истински. - Димитър Талев

Ако си тъжен.. - казваше баба... Тогава плачи. Когато сълзите свършат, животът продължава! - Дора Габе

Най-силна е онази любов, която може да проявява слабости. - Елин Пелин